CONSULTORIA AMBIENTAL

Enviro Engineering ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Enginyeria Mediambiental amb l’ànim de cobrir totes les necessitats dels nostres clients, així com Auditories Mediambientals de l’estat d’una propietat o de compravenda “Environmental Due Diligence“.

Els nostres serveis van dirigits a indústries, empreses comercials i institucions que estiguin subjectes a normativa mediambiental o que desitgin implementar millores mediambientals per optimitzar la seva gestió. 

Àmbits d’actuació

 • Projectes mediambientals: redacció, execució i direcció
 • Actuacions derivades de la Llei de Responsabilitat Mediambiental
 • Actuacions derivades de la Llei d’Avaluació de l’Impacte Ambiental, com el càlcul de la garantia financera obligatòria
 • Gestió d’ajudes, subvencions i crèdits a la inversió mediambiental
 • Autoritzacions i llicències mediambientals, IPPC i IIAA
 • Assessorament legal: administratiu, civil i penal
 • Anàlisi de viabilitat i rendibilitat d’inversions mediambientals
 • Redacció i tramitació d’autoritzacions d’abocament
 • Declaració de residus
 • Control d’emissions i abocaments
 • Caracterització d’efluents
 • Optimització de la gestió de l’aigua i de l’energia

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Enviro Engineering realitza auditories ambientals de l’estat d’una propietat o de compravenda, per garantir mediambientalment la transmissió d’emplaçaments industrials actius o inactius (brownfields). Les zones industrials poden presentar problemes de contaminació deguts a una deficient o nul·la gestió mediambiental durant el seu funcionament, que afecten al subsòl i a les aigües subterrànies i per tant, significar un risc per a la salut humana o el medi ambient. A més, poden presentar elements constructius classificats com a residus perillosos com fibrociment, pintures amb plom o crom, etc. Tot això es tradueix en passius ocults i en responsabilitats subsidiàries a les transaccions de compravenda d’aquests emplaçaments.

Són investigacions per identificar la contaminació real o potencial d’un emplaçament tant en el subsòl com en altres mitjans. Responen a l’existència d’una legislació cada vegada més estricta sobre la contaminació, a una demanda creixent d’informació de l’estat mediambiental de les finques ocupades per activitats industrials, i al fet freqüent que el cost de la recerca i la recuperació del subsòl i d’altres mitjans pot superar el valor de mercat de l’emplaçament.

S’empren en operacions de transmissió de la propietat, en taxacions i en qualsevol situació que es vulgui conèixer l’existència de passius (liabilities) mediambientals. Es realitzen seguint les normes ASTM E-1527, E-1528 i E-1903, o bé d’acord amb la metodologia del Banc Mundial.

Les auditories ambientals són necessàries per a aquells propietaris que desitgen conèixer quin és l’estat de la seva propietat, i per a qualsevol persona o entitat involucrada en el procés de transacció d’un emplaçament:

 • Compradors
 • Arrendadors
 • Promotors immobiliaris
 • Avocats
 • Companyies d’assegurances
 • Entitats financeres
 • Taxadors
 • Administracions públiques