GARANTIA

de Qualitat

COMPROMÍS

Professional

SOLUCIONS

Mediambientals

Normatives

Descarraga les Normatives actualitzades offline. Necessitaràs “PDF reader” com Adobe Acrobat instal·lat al teu Mac o PC.

R.D. 9/2005

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

~ PDF (180KB)

NGR Metalls Catalunya

Valors dels NGR per metalls i metal·loides i protecció de la salut humana aplicables a Catalunya

Web

Projecte Quasar – Aigües subterrànies Catalnya

Valors genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en emplaçaments contaminats per fonts d’origen puntual.

~ PDF (210KB)

LLEi 4/2015

LLEi 4/2015, de 25 de juny, per a  la prevenció i correcció de la contaminació del sòl.

~ PDF (210KB)

Soil Remediation Circular 2013

Valors genèrics de referència per a les aigues subterrànies de la Normativa Holandesa

~ PDF (576KB)

Top