GARANTIA

de Qualitat

COMPROMÍS

Professional

SOLUCIONS

Mediambientals

PROFESSIONALS QUALIFICATS

Els nostres serveis estan orientats a la recuperació del subsòl contaminat, reduint el risc per a les persones i el medi ambient, restituint el seu valor econòmic i eliminant les responsabilitats dels nostres clients.

Estem especialitzats en la gestió de sòls i aigües subterrànies contaminades, oferint un procés gradual adaptat a la realitat del problema.

Ajustem els recursos per assolir els objectius de recerca recuperació optimitzant el temps i el cost.

Els nostres serveis van dirigits a tota indústria o servei potencialment contaminant del subsòl. Entre d’altres sectors cal destacar:

  • Indústria de refinació, distribució i venda de combustibles
  • Indústria química i farmacèutica
  • Indústria metal·lúrgica
  • Indústria tèxtil i paperera
  • Promoció immobiliària
Top